3 место, Касумзаде Нигяр Анар кызы, Касумзаде Нурай Анар кызы, Мамедова Назрин Асиф кызы, Ансарова Зумруд Азер кызы, г. Гянджа, Азербайджан